Αίθουσα Le Mirage

 

Capacity

Αίθουσα Le Mirage

Η αίθουσα “Le Mirage” είναι μία αίθουσα 500 τ.μ. και εξαιρετικά υψηλής χωρητικότητας καθήμενων ατόμων. Στις περιπτώσεις δε ομιλιών και συνεδρίων η χωρητικότητα καθήμενων πολλαπλασιάζεται καθώς τη θέση των τραπεζιών παίρνουν επιπλέον καθίσματα.


Image & Sound benefits

Integrated sound system
Slides projector
Lcd video projector
Display Screens

 

Η αίθουσα “Le Mirage” είναι μία αίθουσα 500 τ.μ. ‘Έχει κατασκευαστεί με τις υψηλότερες προδιαγραφές για να ανταποκρίνεται σε εκδηλώσεις κύρους. Συνδυάζει την Μεγαρίτικη Παράδοση με μία αριστοκρατική πολυτέλεια! Πρόκειται για αμφιθεατρικό χώρο με θέαση από κάθε πλευρά.

The room provides state-of-the-art air conditioning, a smoke-quality system and supports all modern technological specifications in terms of image and sound.

See the plan of the room

 
 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος